ALHOEWEL DIE VYEBOOM NIE SAL BLOEI NIE ...

"Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil. Die HERE Here is my sterkte, en Hy maak my voete soos di van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes" (Habakuk 3:17-19).

Beste Kerugma Ondersteuner,

Einde verlede jaar vertel die vrou van 'n boer in Noord-Wes vir ons dat haar man nie meer veld toe wil gaan nie, want as hy daar kom loop die beeste agter hom aan vir voer. Hy kan dit nie meer hanteer nie. Na ons in die vorige Kerugma Bulletin genoem het van die kameras wat ons benodig, ontvang ons toe 'n donasie juis van hierdie man. Dit het my besonderlik geraak dat iemand te midde van die droogte waar daar nou alreeds vir so lank geen uitkoms in vooruitsig is nie, nogtans vir die werk van die Here kan bydra. Terwyl ek met die Here daaroor praat, kom die bekende woorde van Habakuk hierbo by my op. Ja, ten spyte daarvan dat daar geen uitkoms is nie, "nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil." Nog 'n persoon het vir ons 'n wonderlike donasie gestuur en verduidelik dat dit die geld is wat sy deur die jaar bymekaar gemaak het vir haar kinders se kersgeskenke. Toe sy sien dat ons kameras nodig het, het sy net besluit dat haar kinders genoeg het. Hulle kan sonder die geskenke, maar die werk van die Here moet gedoen kan word. Wel, vir ons was dit 'n groot bemoediging - 'n regte geskenk; wat baie nodig was en regtig waardeer word.

Verder is ons bemoedig deur baie wat ons laat weet het dat hulle vir ons bid. Sommige wou weet of ons al die nodige kameras bestel het, betyds om die Berean Call Konferensie van 17 tot 20 Januarie af te neem. Telkens as iemand bel vir een of ander rede is dit een van die dinge wat hulle wil weet. Wel, die totale bedrag wat ons tot sover daarvoor ontvang het, is ongeveer 10% van dit wat ons nodig het. In ons ywer om die konferensie te kon afneem, het ons wel 'n poging aangewend om dit te bestel, maar ons kon dit nie betyds kry nie. Telkens wanneer ons so iets nodig het, werk die Here op 'n unieke manier om dit te gee. Hierdie keer weet ons om verder te wag op Sy leiding en te kyk hoe Hy daarvoor voorsien. Al verstaan ons nie alles nie, het ons sowat 'n week voor die konferensie sou begin, die organiseerders laat weet dat ons dit nie sal kan afneem nie. Dit was wel wonderlik om dit te kon bywoon, maar ongelukkig is daar nou nie DVD's daarvan beskikbaar nie.

Ons is jammer om u te moet teleurstel, maar glo my, vir ons was dit self baie moeilik, maar dit was asof die Here hierdeur vir ons maar net kom wys het dat alhoewel daar wonderlike dinge is om in Sy Koninkryk te doen, dit nie noodwendig altyd Sy wil is dat ns dit moet doen nie. Habakuk bemoedig ons juis wanneer dinge ons te bowe gaan. Hy s: "Die HERE Here is my sterkte, en Hy maak my voete soos di van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes." Met verwysing na Jesaja 52:7, gebruik Paulus ook Habakuk se beeld van die "voete soos di van herte" om te wys hoe die mense wat die evangelie hoor, diegene wat die boodskap aan hulle bring, sien: "Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!" Dit is die vlugvoetige wyse waarop die Ibex bokke in die klowe en oor die kranse van die berge in Israel spring en huppel. U kan hierdie bokke in dr. Randall Smith se DVD's, The Call Of Moses en The Salt Covenant sien. Jesaja 52:7 s: "Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring." Habakuk s dat al lyk alles hoe donker en onmoontlik is die Here self ons krag en sterkte en stel Hy ons steeds in staat om sy Woord uit te dra met die inspirerende vlugvoetige, ratse en akkurate spronge van 'n Ibex teen die kranse van die berge. So dra ons die BOODSKAP van alle boodskappe, die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus uit te midde van die krom en verdraaide geslag waaronder ons woon.

Die boer waarna ek hierbo verwys het, het my baie bemoedig toe hy vertel hoedat die ongeredde boere waarmee hy te doen kry, nie kan verstaan hoe hy dit regkry om nie saam te kla en vloek in die moedelose omstandighede nie. Nie dat hy nie ook net soveel rede het om moedeloos te wees nie, maar sy hoop is op die Here en dit maak 'n groot verskil.

So, as daar nie die nodige geld is vir dit wat ons glo ons nou nodig het om die Evangelie mee uit te dra nie en al lyk dinge ook hoe onmoontlik, dan bly ons o en ons hoop op die Een wat ons lei en tot hier gebring het. Dus, al s al die wetenskaplikes dat El Nino dit onmoonlik maak dat dit sal ren, dan bid ons juis met volharding en verwagting dat dit sal ren. Ons is immers diegene op wie die skepping met reikhalsende verlange wag (Rom 8:19), dus kan ons met vrymoedigheid die Skepper self nader in verband met dit wat Sy skepping benodig.

En as die Here steeds nie ren gee nie, dan bied dit des te meer vir ons die geleentheid om as Sy kinders dinge so anders te hanteer dat die ongelowiges Hom in ons woorde en dade kan leer ken - al voel dit nie vir ons so nie. En dan het ons nog meer rede om met ons hemelse Vader daaroor te praat. Intussen sien diegene wat die Here nie ken nie, dat ten spyte van die hopelose omstandighede, ons steeds so rats soos herte voortgaan en doen wat die wil van ons hemelse Vader is.

Wat die kameras self betref, het dit vir my en Marina duidelik geword dat die Here deur die teleurstelling eintlik kom wys het dat dit Sy wil is dat ons eerder al ons aandag moet wy aan die volgende reeks wat ons aan die SAUK moet voorl, soos u hieronder sal sien. Daarom gaan ons voort om Hom te vertrou vir elke sent wat ons verder nog nodig het vir die kameras asook vir die volgende toer. So ons sal dit waardeer as u saam met ons vir dit alles kan intree.

Ons weet dit help as u saam met ons bid. Die volgende twee sake waarvoor u deur die jare gebid het, toon hoe wonderlik die Here die Kerugma ondersteuners se gebede beantwoord:

WONDERLIKE ANTWOORDE OP GEBED

1. DIE REAKSIE VAN SABC 2 OP DIE EXPLORING SERIES
Ons hier by Kerugma asook die personeel van SABC 2 het n besonder positiewe reaksie ontvang op die uitsaai van die Exploring The Lands Of The Bible reeks aangebied deur Dr. Randall Smith gedurende April en Mei 2015. Die eer hiervoor gaan aan die Here Jesus Christus. Hiermee wil ons nou graag van die korrespondensie wat ons hieroor van die SAUK ontvang het, met u deel.

Al die eer gaan aan die Here vir die reaksie wat ons ontvang het terwyl die program koordineerder van GODSDIENS by SABC 2 nog besig was om daarna te kyk:

I have stopped this DVD now to write and say how absolutely privileged I am to be in this position to view these programmes! And this is supposed to be work? I am riveted to the screen, learning by the moment and enjoying them so very much. The additions of the many visuals you have added has really made the difference from a television point of view believe me, I know the extra work it has entailed, but it has really added that final touch to remarkable teaching. As a straight learning tool, Dr Smith on his own is great for those who are dedicated enough to buy the DVDs for that purpose, but for the wider, sometimes unexpected audience, the extra visuals are the catcher to retain the viewer.

Thank you SO very much indeed for giving the SABC the opportunity to broadcast these. The channel may feel it is not documentary enough, but ... there will be people out there who might otherwise never have the opportunity to learn or hear such valuable information and teaching, and your tithing of your time, gifts, finances and efforts will benefit people you may never know about, but God will.

I am truly privileged.

Die reeks van ses episodes was eers gedurende Augustus tot September 2014 en toe weer gedurende April tot Mei 2015 uitgesaai. Na dit die tweede keer uitgesaai is, het Marina die volgende vir die program koordineerder geskryf:

Thank you so much for broadcasting the Exploring The Lands Of The Bible series again. I do not know what the reason for it is, but we received an even much better response from SABC 2s viewers than during the previous broadcast. At that stage we were really overwhelmed with the response; therefore I do not know how to describe the response this time. All of it was from viewers who saw it for the first time. It is just as if the whole country was aware of the series and had been watching with anticipation. So many called and asked for counseling while others requested information about the series and the DVDs. Everybody expressed their gratitude that the series had been broadcast.

Sy het soos volg gereageer:

I have to add that I too, have had great feedback from many more people this year than before, including from various colleagues. This series has been extremely well received.

Sy het hierdie terugvoering ook aangestuur na sommige van haar kollegas, waaronder ook die hoof van SABC 2, Mev. Jacqui Hlongwane, wat soos volg gereageer het:

Thats great feedback. Its heart-warming to know that our content really does touch the lives of people in a deep and significant way.

Is hierdie beantwoording van ons gebede nie wonderlik nie? U sal onthou dat ons u destyds gevra het om in te tree in gebed omdat die beswaar by die SAUK geopper is dat die uitsaai van die reeks n negatiewe effek sou h op die kykersgetalle van SABC 2. Nou het net die teenoorgestelde gebeur. Ons kan net die naam van die Here daarvoor loof. Hou asseblief aan om te bid dat meer programme met suiwer Christelike inhoud, uitgesaai sal word en dat die Here die deur sal oopmaak dat meer van die Exploring reeks in die toekoms uitgesaai sal word.

Die program koordineerder het ook verwys na die feit dat Kerugma die reeks vir die SAUK gratis aangebied het:

Thank you for agreeing to Free License this production. It has been valuable to so many.

Hiermee wil ons graag van die geleenheid gebruik maak om maar net baie dankie s vir u getroue gebede deur die jare, asook aan elkeen van u wat daartoe instaat was om finansieel by te dra en dit alles moontlik te maak. Opreg baie dankie. Die Here sen u. Sonder die mildelike ondersteuning wat ons van u ontvang het, sou niks hiervan moontlik gewees het nie. Baie dankie dat u ons vertrou het en gehelp het om dit moontlik te maak. Ons dank die Here vir u en maak saat op u volgehoue ondersteuning en gebede op die pad vorentoe.

DIE PAD VORENTOE
Ons vertrou dat u hieruit kan sien waarom ons alles in die stryd werp om so gou as moontlik weer die Bybellande te besoek en die werk te kan voltooi. Daar is nog baie wat gedoen moet word. Wanneer ons u vra om die werk te ondersteun, moet u asseblief verstaan dat ons niks vir onsself vra nie. Ons leef sedert die ontstaan van hierdie bediening sonder enige inkomste of salaris. Nogtans het die Here gegee dat ons twee seuns deur universiteit kon gaan, en ons dogter is vanjaar in haar finale jaar op Onderstepoort besig met Veeartsenykunde. Dit alles is 'n baie groot getuienis van hoe die Here voorsien en onderneem. Ons sou graag die hele storie vir u wou vertel. U moet verstaan dat wanneer 'n mens as predikant bedank, jy alles verloor; jou huis, jou motor toelaag, jou salaris, jou pensioen, ja alles en tog het die Here gegee dat van die produkte wat ons deur die jare kon produseer, landwyd uitgesaai is deur 'n uitsaaier wat miljoene meer kykers as enige ander bereik en dit terwyl dit 'n uitsaaier is wat na regte nie suiwer Christelike programme of programme wat deur 'n kerk voorgel word, uitsaai nie.

Al wat die Here van ons vra is gehoorsaamheid aan Sy stem. Sal u asseblief aanhou om vir ons te bid.

2. DIE TOESTAND VAN MY HART DIE NUUTSTE NUUS
Ons dank die Here en prys Sy wonderlike naam. Vir diegene van u wat nie weet nie, ek het op 20 November 2013 n baie ernstige hartaanval gehad. My volledige getuienis, NIE NOU JOU TYD NIE, kan op ons webtuiste gelees word. Gedurende die onlangse jaarlikse ondersoek was die kardioloog tevrede met my fisiese toestand en het my aangemoedig om onveranderd voort te gaan met die dieet en oefenprogram wat ek volg. Ek moet s dat ek fikser is as ooit tevore in my lewe. Daarom is my verwagting van die Here om my daagliks in staat te stel en te versterk om te doen dit wat Hy van my verwag. Ons verhuising na Pearly Beach dra ook by in die verband, want ons tien maande oue Lassie Kollie, Rupert, neem ons gereeld elke oggend en aand vir n stap strand toe terwyl hy "resies hardloop" met die seemeeue. Baie dankie vir u belangstelling in my gesondheid, u gebede en bemoediging. Ek waardeer dit regtig.

Ons vertrou dat die bogenoemde getuienisse vir u ook tot bemoediging sal dien.

Die Here Jesus sen u.

Naas en Marina le Roux

BID ASSEBLIEF VIR DIE VOLGENDE
*Dat die Here ons instaat sal stel om voort te gaan met die verfilming en redigering van die Exploring reeks.
* Vir die uitstaande bedrag wat ons benodig vir die nuwe kameras.
* Vir die finansies vir die verdere verfilming in Israel en moontlik ook Itali gedurende 2016.
* Vir n Redigeerstasie vir Marina.
* Dat meer programme met suiwer Christelike inhoud insluitende die Exploring reeks, deur ons nasionale uitsaaier uitgesaai sal word.
* Verspreiding en bemarking dat die DVDs elke huis in ons land sal bereik en verder selfs tot aan die uiteindes van die aarde.
* Dank die Here vir die ren wat reeds op sekere dele van die land begin val het en bid vir verdere ren, ook in al die dele waar daar nog niks is nie en veral vir die boere wat as kinders van die Here te mide van die moedelose toestande, vir Hom leef.

DONASIES
Indien u graag die bediening finansieel wil ondersteun, kliek hier om dit veilig aanlyn te doen of stuur vir ons 'n e-pos om dit te rel. Die Here sen u.

http://www.kerugma.pro/
info@kerugma.org
Tel 0861.786.831

U KAN MET VRYMOEDIGHEID HIERDIE E-POS AANSTUUR NA ELKEEN WAT DIE HERE OP U HART L.